Modell på Skönviksområdet

Modell i skala 1:2000 med marknivåer och detaljerade huskroppar, samt föreslagen 9 håls golfbana för handikappade.

 

Uppdragsgivare: Skönviksbolaget, Säter
Läge: Skönvik, Säters sjukhus

'Flygperspektiv' över modellen

Byggnaderna är väldigt detaljerade

tillbaka.jpg (909 bytes) fram.jpg (907 bytes)