SE Hydraulteknik

Nybyggnation av industribyggnad innehållande produktionslokaler, med tillhörande kontors- och personaldel där vi total projekterade och gjorde färgsättning.

 

Uppdragsgivare: SE Hydraulteknik/ JM Bygg
Läge: Södra Backa, Borlänge
Entreprenadform: Totalentreprenad

Industri med tillhörande lokaler för kontor och personal

 

tillbaka.jpg (909 bytes) fram.jpg (907 bytes)