ICA-huset Djurås

I första skedet gjorde vi förslagshandlingar för en totalentreprenad tävling.

Gagnefs kommun gav oss sedan uppdraget att utreda möjligheten med en samlingslokal i byggnaden. Detta resulterade i att man byggde en samlingslokal, Lindberghallen, samt en utställningslokal, Adelborgsalen i  samma byggnad.

Bygglovs-, arbetshandlingar, samt färgsättning gjordes sedan åt totalentreprenören, JM Bygg.

Vårt uppdrag bestod också i att inreda samlingslokalen - där vi även gjorde förfrågningshandlingarna åt Gagnefs kommun.

Uppdragsgivare: JM Bygg/Gagnefs kommun
Läge: Längs Rv. 70, Djurås
Entreprenadform: Totalentreprenad

ICA huset med butiker, samlingslokal och utställningslokal

 

tillbaka.jpg (909 bytes) fram.jpg (907 bytes)