Kv. Urd

Vi fick detta uppdraget efter en tävling med förslag på utformning från detaljplan och programskisser.

Programskisserna redovisade 95 lägenheter - utförandet 111 lägenheter inom samma byggnadsyta. Byggnadernas läge i den inre stadskärnan i Borlänge, och granne med Wallinskolan medförde att utformningen av dessa krävde noggranna miljö- och gestaltningsstudier.

Huvudhandlingar och arbetshandlingar  upprättades av oss. Dessutom så i utförde vi layouten till en broschyr åt AB Stora Tunabyggen (beställaren).

I trappuppgångarna har Margareta Breiholtz-Nash utfört konstnärlig utsmyckning med väggmålningar.

Uppdragsgivare: Byggpaul i Dalarna AB
Läge: Borlänge centrum
Entreprenadform: Totalentreprenad

Fasader

Innegård med källsorteringshus

Kv. Urd - 111 lägenheter i centrala Borlänge

Kv. Urd - 111 lägenheter i centrala Borlänge

tillbaka.jpg (909 bytes) fram.jpg (907 bytes)