Under byggnadens "liv" utför vi uppdrag inom skedena:

 

PROGRAM
 • PROGRAMUTREDNING
 • PLANUTREDNING
 • PROGRAMSKISSER-LAYOUT
 • KOSTNADSUTREDNING
 • ILLUSTRATIONER
PROJEKTERING
 • BYGGNADSUTFORMNING
 • RITNING-BESKRIVNING
 • PROJEKTERINGSSAMORDNING
 • BYGGEKONOMI-FINANSIERING
 • FÄRGSÄTTNING-INREDNING
PRODUKTION
 • UPPHANDLING
 • PROJEKTLEDNING
 • MÄNGDBERÄKNING
 • SAMORDNING
 • KOSTNADSUPPFÖLJNING
FÖRVALTNING
 • DIGITALISERING AV RITNINGAR
 • INSCANNING AV RITNINGAR
 • UNDERHÅLLSPLANERING
 • INFORMATIONSHANDLINGAR
 • PRESENTATIONSHANDLINGAR
 • KOSTNADSREDOVISNING