B ERNDT STAFFAS ARKITEKT & BYGGKONSULT AB bildades 1978, efter att ha varit enskild firma från 1973. Redan 1986 började vi att projektera med hjälp av datorer. Idag har vi tre kompletta CAD-arbetsplatser samt färgplotter för utplottning av ritningar.

Vi projekterar i modell, vilket innebär att mängderna fås "automatiskt" - dvs. den information som läggs in i modellen är definierbar och bevarad i datafilen. Alla uppgifter kan tas fram från den digitala modellen, från programskedet genom hela byggprocessen och över driftskedet, ända till avvecklingsskedet (rivning).

V i använder vår databas för miljödeklaration av produkter och åtgärder. Verkar för icke sammansatta material och är anslutna till SAR:s nätverk för ekologisk arkitektur. Vi har sedan 1991 ett kvalitetssystem enligt ISO-SS9001, vilket reviderades hösten 1998 och är under kontinuerlig översyn. Projektering i modell utökar dessutom kvalitetssäkringen.

Våra verktyg i projekteringen är AUTO-CAD 2009/ADT med applikationerna XLA- Arkitekt. Övriga hjälpmedel är plotter och laserskrivare med utskrifter i både färg och svartvitt.

Vi har även en fullformatsscanner, samt redigeringsprogram för raster.